آموزش رایگان گرامر انگلیسی از صفر (کلاس ۵ میلیونی اما رایگان)


خوب اگر مثل من شما هم مشکل گرامر دارید می تونید از این صفحه استفاده کنید. شاید یکسری موارد گفته نشده باشه می تونید تو کامنت بهم بگید تا براتون بنویسم. ساده هم نوشتم فقط مرور کنید.

سرفصل های این صفحه‌ی آموزش گرامر:

 


تفاوت فعل (Verb) و زمان یا (Tense)


فعل در زبان انگلیسی (Verbs) یکی از مهمترین اجزای برای مکالمه یا Parts of Speech است. افعال برای توصیف اعمال، حالات و رویدادهای مختلف استفاده می شوند و نقش بسیار مهمی در جمله ایفا می کنند.

تعریف فعل

فعل واژه ای است که نشان می دهد فاعل جمله چه کاری انجام می دهد یا چه حالتی دارد.

انواع فعل

افعال در زبان انگلیسی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • افعال کنشی (Action Verbs): این افعال اعمالی را که فاعل جمله انجام می دهد، توصیف می کنند. به عنوان مثال:

  • She runs every day. (او هر روز می دود.)
  • I eat pizza. (من پیتزا می خورم.)
  • The cat sleeps on the bed. (گربه روی تخت می خوابد.)
 • افعال حالتی (State Verbs): این افعال حالات فاعل جمله را توصیف می کنند. به عنوان مثال:

  • I am happy. (من خوشحال هستم.)
  • The weather is cold. (هوا سرد است.)
  • He seems tired. (او خسته به نظر می رسد.)

شکل های فعل

افعال در زبان انگلیسی می توانند در پنج شکل مختلف ظاهر شوند:

 • شکل ساده (Simple): این شکل شکل پایه فعل است و هیچ نشانه خاصی ندارد. به عنوان مثال:

  • I walk to school every day. (من هر روز پیاده به مدرسه می روم.)
  • He likes pizza. (او پیتزا دوست دارد.)
  • The cat sleeps on the bed. (گربه روی تخت می خوابد.)
 • شکل مصدر (Infinitive): این شکل با اضافه کردن to به شکل ساده فعل ساخته می شود. به عنوان مثال:

  • to walk (راه رفتن)
  • to like (دوست داشتن)
  • to sleep (خوابیدن)
 • شکل اسم مصدر (Gerund): این شکل با اضافه کردن ing به شکل ساده فعل ساخته می شود. به عنوان مثال:

  • walking (راه رفتن)
  • liking (دوست داشتن)
  • sleeping (خوابیدن)
 • شکل گذشته (Past): این شکل برای توصیف اعمالی که در گذشته رخ داده اند، استفاده می شود. افعال باقاعده در این شکل با اضافه کردن ed به شکل ساده فعل ساخته می شوند. افعال بی قاعده شکل گذشته متفاوتی دارند که باید به خاطر سپرده شوند. به عنوان مثال:

I walked to school yesterday. (من دیروز پیاده به مدرسه رفتم.)

He liked pizza. (او پیتزا دوست داشت.)

The cat slept on the bed. (گربه دیروز روی تخت خوابید.)

 • شکل سوم (Past Participle): این شکل برای ساخت زمان های کامل و استمراری، افعال مجهول و غیرفعال استفاده می شود. افعال باقاعده در این شکل با اضافه کردن ed به شکل ساده فعل ساخته می شوند. افعال بی قاعده شکل سوم متفاوتی دارند که باید به خاطر سپرده شوند. به عنوان مثال:

I have walked to school many times. (من بارها پیاده به مدرسه رفته ام.)

He was liked by everyone. (همه او را دوست داشتند.)

The cat has slept on the bed all day. (گربه تمام روز روی تخت خوابیده است.)

صرف فعل

افعال در زبان انگلیسی در زمان های مختلف و با توجه به شخص و عدد فاعل جمله تغییر شکل می دهند. این فرآیند به نام صرف فعل (Verb Conjugation) شناخته می شود.

زمان های فعل

زمان فعل نشان می دهد که عمل جمله در چه زمانی انجام شده است.

در زبان انگلیسی، پنج زمان اصلی فعل وجود دارد:

 • زمان حال ساده (Present Simple): برای بیان اعمال و رویدادها در زمان حال استفاده می‌شود.
 • زمان گذشته ساده (Past Simple): برای بیان اعمال و رویدادها در گذشته استفاده می‌شود.
 • زمان آینده ساده (Future Simple): برای بیان اعمال و رویدادها در آینده استفاده می‌شود.
 • زمان حال استمراری (Present Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها در حال وقوع استفاده می‌شود.
 • زمان گذشته استمراری (Past Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها در حال وقوع در گذشته استفاده می‌شود.

این پنج زمان اصلی، هر کدام دارای چهار حالت هستند:

 • حال ساده (Simple): برای بیان اعمال و رویدادها به طور کلی استفاده می‌شود.
 • استمراری (Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها به طور مداوم یا در حال وقوع استفاده می‌شود.
 • کامل (Perfect): برای بیان اعمال و رویدادها که در گذشته انجام شده و نتیجه آن در حال حاضر قابل مشاهده است استفاده می‌شود.
 • کامل استمراری (Perfect Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها که در گذشته به طور مداوم انجام شده و نتیجه آن در حال حاضر قابل مشاهده است استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، زمان حال ساده برای بیان اعمال و رویدادها به طور کلی استفاده می‌شود، مانند:

 • I eat breakfast every day. (من هر روز صبحانه می‌خورم.)
 • The sun rises in the east. (خورشید از شرق طلوع می‌کند.)

زمان گذشته ساده برای بیان اعمال و رویدادها در گذشته استفاده می‌شود، مانند:

 • I ate breakfast this morning. (من صبحانه خوردم.)
 • The sun rose in the east yesterday. (خورشید دیروز از شرق طلوع کرد.)

زمان آینده ساده برای بیان اعمال و رویدادها در آینده استفاده می‌شود، مانند:

 • I will eat breakfast tomorrow. (من فردا صبحانه می‌خورم.)
 • The sun will rise in the east tomorrow. (خورشید فردا از شرق طلوع خواهد کرد.)

زمان حال استمراری برای بیان اعمال و رویدادها در حال وقوع استفاده می‌شود، مانند:

 • I am eating breakfast now. (من الان صبحانه می‌خورم.)
 • The sun is rising now. (خورشید الان طلوع می‌کند.)

زمان گذشته استمراری برای بیان اعمال و رویدادها در حال وقوع در گذشته استفاده می‌شود، مانند:

 • I was eating breakfast when you called. (وقتی زنگ زدی، داشتم صبحانه می‌خوردم.)
 • The sun was rising when I woke up. (وقتی بیدار شدم، خورشید داشت طلوع می‌کرد.)

علاوه بر پنج زمان اصلی، در زبان انگلیسی دو زمان دیگر نیز وجود دارد:

 • زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها که مدتی است در حال انجام است و هنوز ادامه دارد استفاده می‌شود.
 • زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous): برای بیان اعمال و رویدادها که مدتی است در حال انجام بود و قبل از یک عمل یا رویداد دیگر اتفاق افتاد استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، زمان حال کامل استمراری برای بیان اعمال و رویدادها که مدتی است در حال انجام است و هنوز ادامه دارد استفاده می‌شود، مانند:

 • I have been eating breakfast for an hour. (من یک ساعت است که صبحانه می‌خورم.)
 • The sun has been rising for hours. (خورشید ساعت‌هاست که در حال طلوع است.)

زمان گذشته کامل استمراری برای بیان اعمال و رویدادها که مدتی است در حال انجام بود و قبل از یک عمل یا رویداد دیگر اتفاق افتاد استفاده می‌شود، مانند:

 • I had been eating breakfast when you called. (وقتی زنگ زدی، یک ساعت بود که صبحانه می‌خوردم.)
 • The sun had been rising when I woke up. (وقتی بیدار شدم، خورشید ساعت‌ها بود که در حال طلوع بود.)

زمان حال ساده (Simple Present) Present Simple


مان حال ساده (Present Simple) یکی از زمان های اصلی فعل در زبان انگلیسی است. از این زمان برای توصیف اعمالی که به طور منظم یا عادت انجام می شوند، استفاده می شود.

ساختار زمان حال ساده

در زمان حال ساده، فعل در شکل ساده خود استفاده می شود. در همه شخص‌ها به غیر از سوم شخص مفرد، فعل به صورت ساده می‌آید. در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد.

شخص و عدد فاعل

شخصمفردجمع
اولIWe
دومYouYou
سومHe/She/ItThey

مثال

شخصفاعلفعل
اولIwalk
دومYouwalk
سومHe/She/Itwalks
جمعWe/You/Theywalk

کاربرد زمان حال ساده (Routine / hobbits/ Science /Personal Fact / Time Table for future)

زمان حال ساده برای توصیف اعمالی که به طور منظم یا عادت انجام می شوند، استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • I go to school every day. (من هر روز به مدرسه می روم.)
 • He watches TV every night. (او هر شب تلویزیون تماشا می کند.**
 • The sun rises in the east. (خورشید از شرق طلوع می کند.)

همچنین از زمان حال ساده برای توصیف حقیقت های عمومی، حقایق علمی و دستورالعمل ها استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • The earth is round. (زمین گرد است.)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (آب در دمای 100 درجه سانتیگراد می جوشد.)
 • To make a cake, you need flour, eggs, sugar, and butter. (برای درست کردن کیک، به آرد، تخم مرغ، شکر و کره نیاز دارید.)

پرسش کردن در زمان حال ساده

برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می کنیم. از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای سایر ضمایر از do استفاده می کنیم.

شخصفاعلفعل کمکیفعل
اولIdowalk
دومYoudowalk
سومHe/She/Itdoeswalk
جمعWe/You/Theydowalk

مثال

 • Do you go to school every day? (آیا هر روز به مدرسه می روی؟)
 • Does he watch TV every night? (آیا او هر شب تلویزیون تماشا می کند؟)
 • Do the sun rise in the east? (آیا خورشید از شرق طلوع می کند؟)

منفی کردن در زمان حال ساده

برای منفی کردن جملات زمان حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می کنیم و بعد از آن از not استفاده می کنیم.

شخصفاعلفعل کمکیفعل
اولIdonot
دومYoudonot
سومHe/She/Itdoesnot
جمعWe/You/Theydonot

مثال

 • I do not go to school every day. (من هر روز به مدرسه نمی روم.)
 • He does not watch TV every night. (او هر شب تلویزیون تماشا نمی کند.)
 • The sun does not rise in the east. (خورشید از شرق طلوع نمی کند.)

زمان حال ساده استمراری Present Continuous


زمان حال استمراری در انگلیسی برای بیان اعمال و اتفاقاتی استفاده می شود که در زمان حال در حال حاضر انجام است. از این زمان برای بیان و توصیف فعالیت های جاری، برنامه ریزی و توصیف رخ داد های در حال وقوع در همان لحظه استفاده می شود.

ساختار زمان حال استمراری:

Subject + to be verb + main verb + ing(gerund) + …

در زمان حال استمراری، فعل در شکل to be (am, is, are) به علاوه فعل مصدر (gerund) استفاده می شود.

شخصفاعلفعل to beفعل مصدر
اولIamstudying
دومYouarestudying
سومHe/She/Itisstudying
جمعWe/You/Theyarestudying

مثال

 • I am studying English. (من در حال یادگیری زبان انگلیسی هستم.)
 • You are watching TV. (تو در حال تماشای تلویزیون هستی.)
 • He is eating lunch. (او در حال خوردن ناهار است.)
 • We are playing soccer. (ما در حال بازی فوتبال هستیم.)
 • You are sleeping. (تو در حال خوابیدن هستی.)
 • They are talking. (آنها در حال صحبت کردن هستند.)

Where is he playing football? ( سوالی کردن با wh-question ها)

We are eating lunch

We are not eating lunch

Are we eating lunch?

قبل از اینکه کاربرد زمان حال استمراری را بررسی کنیم باید در نظر داشته باشید که یکسری از فعل ها ing میگیرن و یکسری نمی گیرن. چرایی این موضوع بر می گرده به ارادی conscious , و یا غیر ارادی بودن unconscious یک فعل. مثلا :

I am hearing your  voice من دارم به صدای تو گوش می دم.

این گوش دادن ارادی هست پس باید ing اضافه کنیم. اما مثلا :

کاربرد زمان حال استمراری

زمان حال استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

برای بیان اعمال و اتفاقاتی که در زمان حال در حال رخ دادن هستند.
برای توصیف برنامه‌ریزی‌ها و کارهایی که در آینده نزدیک انجام خواهند شد.
برای بیان تغییراتی که در حال رخ دادن هستند.

مثال‌های کاربردی

I am writing a letter to my friend. (من در حال نوشتن نامه به دوستم هستم.)
We are going to the cinema tonight. (ما امشب به سینما می‌رویم.)
The weather is getting colder. (هوا در حال سرد شدن است.)

کاربرد زمان حال استمراری

زمان حال استمراری برای توصیف اعمالی که در حال انجام هستند، استفاده می شود. این اعمال ممکن است در زمان حال یا آینده نزدیک اتفاق بیفتند.

کاربردهای اصلی زمان حال استمراری عبارتند از:

 • برای توصیف اعمالی که در حال انجام هستند. به عنوان مثال:

  • I am studying English. (من در حال یادگیری زبان انگلیسی هستم.)
  • She is cooking dinner. (او در حال پخت و پز شام است.)
  • The kids are playing in the park. (بچه ها در پارک بازی می کنند.)
 • برای بیان یک برنامه یا قصد در آینده نزدیک. به عنوان مثال:

  • I am going to the movies tonight. (امشب به سینما می روم.)
  • We are having a party next weekend. (هفته آینده مهمانی داریم.)
  • They are visiting their grandparents tomorrow. (فردا به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ خود می روند.)
 • برای بیان یک روند یا تغییر در حال انجام. به عنوان مثال:

  • The weather is getting warmer. (هوا گرمتر می شود.)
  • The baby is growing so fast. (نوزاد خیلی سریع رشد می کند.)
  • My English is improving. (زبان انگلیسی من در حال بهبود است.)

سایر کاربردهای زمان حال استمراری عبارتند از:

 • برای بیان یک عمل ناتمام یا نامشخص. به عنوان مثال:

  • I am looking for my keys. (دنبال کلیدهایم می گردم.)
  • What are you doing? (چه کار می کنی؟)
 • برای بیان یک عمل ناخواسته یا اجباری. به عنوان مثال:

  • I am being forced to go to the dentist. (مجبورم به دندانپزشکی بروم.)
  • We are being followed. (دنبال می کنند.)

نکات مهم در مورد زمان حال استمراری:

 • در زمان حال استمراری، فعل در شکل to be (am, is, are) به علاوه فعل مصدر (gerund) استفاده می شود.

 • برای سوالی کردن جملات زمان حال استمراری، فعل to be را به ابتدای جمله می آوریم.

 • برای منفی کردن جملات زمان حال استمراری، not را بعد از فعل to be می آوریم.

 • در زبان انگلیسی، افعال to be (am, is, are) در زمان حال استمراری به صورت زیر صرف می شوند:

  • I am
  • You are
  • He/She/It is
  • We are
  • You are
  • They are

توضیح زمان گذشته ساده Past Simple


گذشته ساده (Past Simple یا Simple Past) یکی از زمان‌های اصلی در زبان انگلیسی است که برای بیان وقایع یا رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند استفاده می‌شود. این زمان معمولاً برای بیان وقایع کامل و نهایی استفاده می‌شود، اما در برخی موارد نیز می‌توان از آن برای بیان وقایع ناقص یا ناگهانی استفاده کرد.

ساختار گذشته ساده

گذشته ساده در زبان انگلیسی از فرمول زیر پیروی می‌کند:

Subject + past form of the verb + rest of the sentence

We played soccer yesterday

He went to the park last week

از اینجا به بعد با توجه به ساختار بالا، باید بدونید شکل گذشته ی فعلی که می خواید استفاده کنید چطوری تغییر می کنه.

افعال باقاعده یا regular :

برای افعال باقاعده، گذشته ساده با اضافه کردن ed به انتهای فعل ساده ساخته می‌شود. به عنوان مثال:

 • فعل to walk به گذشته ساده walked تبدیل می‌شود.
 • فعل to eat به گذشته ساده ate تبدیل می‌شود.
 • فعل to play به گذشته ساده played تبدیل می‌شود.

افعال بی‌قاعده یا irregular :

برخی از افعال در زبان انگلیسی بدون قاعده‌ای به گذشته ساده تبدیل نمی‌شوند. این افعال افعال بی‌قاعده نامیده می‌شوند و فرم گذشته ساده آنها باید به صورت مجزا حفظ شود. به عنوان مثال:

 • فعل to go به گذشته ساده went تبدیل می‌شود.
 • فعل to be به گذشته ساده was تبدیل می‌شود.
 • فعل to have به گذشته ساده had تبدیل می‌شود.

لیست از افعال بی قاعده پرکاربرد زبان انگلیسی

کاربرد گذشته ساده :

گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان طیف وسیعی از وقایع و رویدادهای گذشته استفاده می‌شود که در همان گذشته هم تمام شده اند. برخی از کاربردهای رایج گذشته ساده عبارتند از:

بیان وقایع کامل و نهایی:
I went to the store yesterday.
(من دیروز به فروشگاه رفتم.)

I finished my homework last night.
(من دیشب تکالیفم را تمام کردم.)

I met my new boss today.
(من امروز با رئیس جدیدم آشنا شدم.)

بیان وقایع ناقص یا ناگهانی:
I broke my arm yesterday.
(من دیروز دستم شکست.)

I lost my wallet last week.
(من هفته پیش کیف پولم را گم کردم.)

I got a new job last month.
(من ماه پیش شغل جدیدی پیدا کردم.)

پرسش و منفی کردن گذشته ساده

برای پرسش و منفی کردن گذشته ساده از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Did + subject + past form of the verb + rest of the sentence

I went to the store yesterday.

Did you go to the store yesterday?

 I did not go to the store yesterday.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد گذشته ساده در زبان انگلیسی آورده شده است:

(من برای امتحان سخت درس خواندم.) I studied hard for the test.

(او تمام کوکی‌ها را خورد.) She ate all the cookies.

 (دیروز فوتبال بازی کردیم.) We played soccer yesterday.

(او به پارک رفت.) He went to the park.

(دیروز باران بارید.)It rained yesterday.


تفاوت زمان حال کامل و گذشته ساده


زمان حال کامل و گذشته ساده هر دو برای بیان وقایع یا رویدادهای گذشته استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های کلیدی بین این دو زمان وجود داره اول : در زمان گذشته ساده کار در همان زمان تمام میشه اما در حال کامل کار در همان گذشته تمام میشه و ممکنه تا زمان حال تاثیرش باشه دوم اینکه: از تایم اکسپرشن یا Time Expressionمثل last week/ last night فقط در زمان گذشته ساده استفاده میشه و در حال کامل ما اصلا تایم اکسپرشن نداریم و سوم اینکه ما زمانی که بخوایم دیتل و جزییات بدیم باید از گذشته ی ساده استفاده کنیم.

Time Expression در زبان انگلیسی

PastPresentFuture
a long time agonowadayssoon
a little while agoat presentin the near future
in the pastat the momentin the distant future
at one timethese dayslater on
the day/week beforeat this timein an hour
yesterdaytodaytomorrow
back thenas I/we speaklater today/this week
in those daysfor the time beingeventually
last week/month/yearthis week/month/yearnext week/month/year

همونطوری که گفتم چون ما تایم اکسپرشن در حال کامل نداریم می تونیم از Since و For استفاده کنیم :

استفاده از since و for و already  و  just برای حال کامل :

مثال برای این مورد :

I have lived in Shiraz,since I was born

I have lived in Shiraz, for30 years

For: I have worked here for five years.

Since: She has lived in London since she was a child.

Already: I have already finished my dinner.

Just: They have just left.

 


آموزش زمان گذشته استمراری Present Continuous


زمان گذشته استمراری (Past Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان اعمال و اتفاقاتی استفاده می‌شود که در گذشته در حال رخ دادن بوده‌اند. این زمان اغلب برای توصیف فعالیت‌های جاری در گذشته، برنامه‌ریزی‌ها و کارهایی که در گذشته انجام می‌شدند، و تغییراتی که در گذشته در حال رخ دادن بوده‌اند، استفاده می‌شود.

ساختار جمله مثبت

ساختار جمله مثبت زمان گذشته استمراری به صورت زیر است:

فاعل + was/were + فعل اصلی + ing

برای مثال:

I was reading a book at 9 a.m. (  من در گذشته در حال خواندن کتاب بودم.)

He was playing football when she arrived. (زمانی که او رسید ، او در گذشته در حال بازی فوتبال بود.)

گرامر-گذشته-استمراری

ساختار جمله منفی

برای ساخت جمله منفی زمان گذشته استمراری، فعل to be را با not همراه می‌کنیم.

فاعل + was/were + not + فعل اصلی + ing

برای مثال:

 • I was not reading a book. (من در گذشته در حال خواندن کتاب نبودم.)
 • He was not playing football. (او در گذشته در حال بازی فوتبال نبود.)
 • We were not eating lunch. (ما در گذشته در حال خوردن ناهار نبودیم.)

ساختار جمله سوالی

برای ساخت جمله سوالی زمان گذشته استمراری، فعل to be را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم.

was/were + فاعل + فعل اصلی + ing + ?

برای مثال:

 • Was I reading a book? (آیا من در گذشته در حال خواندن کتاب بودم؟)
 • Was he playing football? (آیا او در گذشته در حال بازی فوتبال بود؟)
 • Were we eating lunch? (آیا ما در گذشته در حال خوردن ناهار بودیم؟)

کاربرد زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

 • برای بیان اعمال و اتفاقاتی که در گذشته در حال رخ دادن بوده‌اند.
 • برای توصیف برنامه‌ریزی‌ها و کارهایی که در گذشته انجام می‌شدند.
 • برای بیان تغییراتی که در گذشته در حال رخ دادن بوده‌اند.

مثال‌های کاربردی

 • I was reading a book when you called. (من در حال خواندن کتاب بودم که تو زنگ زدی.)
 • They were watching TV when the power went out. (آنها در حال تماشای تلویزیون بودند که برق قطع شد.)
 • The weather was getting colder. (هوا در حال سرد شدن بود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


299
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

آموزش رایگان گرامر انگلیسی از صفر (کلاس ۵ میلیونی اما رایگان)


تاریخ انتشار :

2023-11-22

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=553