تفاوت fewer vs less


کلمه fewer قابل شمارش هست ولی less غیر قابل شمارش و باید برای اسم هایی که از این دو دسته هستند استفاده بشوند. fewer و less به معنی “کمتر” هستند.

fewer choices / fewer problems

less time / less effort

جملات بیشتر با fewer  و less :

There are fewer students in my class this year.

(دانش آموزان کمتری امسال در کلاس من هستند.)

students در این جمله قابل شمارش است

I have fewer books than you do.

(کتاب های کمتری نسبت به شما دارم.)

books  در این جمله قابل شمارش است

I need fewer hours of sleep than I used to.

(ساعات خواب کمتری نسبت به گذشته نیاز دارم.)

 hours در این جمله قابل شمارش است

The store has fewer apples than I thought.

(فروشگاه تعداد سیب های کمتری از آنچه فکر می کردم دارد.)

apples در این جمله قابل شمارش است

I have fewer problems now that I have learned to manage my time better.

(اکنون که نحوه مدیریت زمان خود را بهتر یاد گرفته ام، مشکلات کمتری دارم.)

problems در این جمله قابل شمارش است

I have less money than I need.

(پولی کمتر از آنچه نیاز دارم دارم.)

money در این جمله غیر قابل شمارش است

I have less time to spend with my family than I used to.

(زمان کمتری برای گذراندن با خانواده ام نسبت به گذشته دارم.)

time در این جمله غیر قابل شمارش است

I have less energy than I used to.

(انرژی کمتری نسبت به گذشته دارم.)

energy در این جمله غیر قابل شمارش است

The water in the lake is less clear than it was yesterday.

(آب دریاچه نسبت به دیروز شفاف تر است.)

water در این جمله غیر قابل شمارش است

I have less stress now that I have learned to relax.

(اکنون که نحوه آرامش را یاد گرفته ام، استرس کمتری دارم.)

stress در این جمله غیر قابل شمارش است

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


140
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

تفاوت fewer vs less


تاریخ انتشار :

2023-12-15

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=786