اسم های جمع بی قاعده یا irregular plural nouns


اسامی که جمع آنها مورد استفاده قرار میگیرد به دو دسته کلی با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند:

اسم‌های جمع با قاعده

اسم‌های جمع منظم یا با قاعده با اضافه کردن -s یا -es به آخر اسم مفرد ساخته می‌شوند.

-s در انتهای اسم‌های مفردی اضافه می‌شود که به -o، -ch، -s، -sh، -x، -z ختم می‌شوند.

-es در انتهای اسم‌های مفردی اضافه می‌شود که به -y ختم می‌شوند، به شرطی که y قبل از -es به -i تبدیل شود.

در سایر موارد، -s به انتهای اسم مفرد اضافه می‌شود.

مثال‌:

 مفردجمع
catcats
dogdogs
househouses
treetrees
boyboys
girlgirls
toytoys
flyflies

اسم های جمع بی قاعده

اسم‌های جمع نامنظم یا بی قاعده از قواعد خاصی برای جمع بستن پیروی نمی‌کنند. در این موارد، باید جمع اسم را به صورت جداگانه حفظ کنید.

مثال‌:

 مفردجمع
manmen
womanwomen
childchildren
footfeet
toothteeth
mousemice
goosegeese
boxboxes

استفاده از اسم‌های جمع

اسم‌های جمع معمولاً با فعل‌های جمع به کار می‌روند. به عنوان مثال:

The dogs are playing in the park.

The cats are sleeping on the couch.

The children are going to school.

با این حال، برخی از استثنائات نیز وجود دارند. به عنوان مثال، اسم‌های جمعی که به گروهی از افراد اشاره دارند، معمولاً با فعل‌های مفرد به کار می‌روند. به عنوان مثال:

The people are happy.

The army is marching.

The government is negotiating a peace treaty.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


413
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

اسم های جمع بی قاعده یا irregular plural nouns


تاریخ انتشار :

2023-12-24

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=771