20 تا جمله برای مکالمه با Don’t be


تو مکالمه روزمره هرچی شما عبارت یاد بگیرید کمه :)). در ادامه ۲۰ تا از عبارت های پرکاربرد با استفاده از Don’t be را با هم یاد میگیریم :

Don’t be late – دیر نکنیا

Don’t be afraid – نترسیا

Don’t be rude – بی ادب نباش

Don’t be lazy – تنبل نباش ( مثل من :)) )

Don’t be a quitter – ترسو نباش

Don’t be selfish – خودخواه نباش

Don’t be a gossip – شایعه پراکن نباش

Don’t be a follower – دنبال کننده نباش

Don’t be sad – ناراحت نباش ( دنیا همش دورزه دو روز را خوش باش دیونه . . .:)) )

Don’t be nosy – فضول نباش

Don’t be naive – ساده نباش

Don’t be jealous – حسود نباش ( خواهر من برادر من :))‌ )

Don’t be shy – خجالتی نباش

Don’t be mean – بد جنس نباش

خوب دیگه خسته شدم امیدوارم ۲۰ تا شده باشه.

1. Don’t be late for the meeting.
2. Don’t be afraid to ask for help.
3. Don’t be rude to your parents.
4. Don’t be lazy and procrastinate on your tasks.
5. Don’t be too hard on yourself.
6. Don’t be a quitter, keep pushing forward.
7. Don’t be selfish, consider others’ feelings.
8. Don’t be reckless while driving.
9. Don’t be disrespectful to your elders.
10. Don’t be discouraged by failure, learn from it.
11. Don’t be hesitant to express your opinion.
12. Don’t be a bystander, stand up for what is right.
13. Don’t be careless with your finances.
14. Don’t be judgmental without knowing the whole story.
15. Don’t be envious of others’ success, work on your own goals.
16. Don’t be complacent, always strive for improvement.
17. Don’t be pessimistic, look for the silver lining in every situation.
18. Don’t be a gossip, respect others’ privacy.
19. Don’t be greedy, share what you have with others.
20. Don’t be a follower, think for yourself and make your own decisions.
1. برای جلسه دیر نشو.
2. از درخواست کمک نترس.
3. به والدین خود بی‌ادبی نکن.
4. تنبل نباش و به تعویق انداختن وظایفت پرداخت نکن.
5. خیلی سخت به خودت نگیر.
6. تسلیم نشو، به جلوی راه خود ادامه بده.
7. خودخواه نباش، احساسات دیگران را در نظر بگیر.
8. در حین رانندگی بی‌پروا نباش.
9. به سالخوردگان احترام نشان نده.
10. از شکست ناامید نشو، از آن یاد بگیر.
11. در بیان نظرت تردید نکن.
12. تماشاچی نباش، برای حقیقت ایستادگی کن.
13. با مالیات خود بی‌خبر نباش.
14. بدون آگاهی کامل، قضاوت نکن.
15. از موفقیت دیگران حسادت نکن، به هدف‌های خود کار کن.
16. خودراضی نباش، همیشه بهبود جستجو کن.
17. ناامید نباش، در هر موقعیتی به نقطه مثبت زندگی نگاه کن.
18. شایعه‌پراکن نباش، حریم خصوصی دیگران را رعایت کن.
19. طمع نورز، آنچه را داری با دیگران به اشتراک بگذار.
20. پیرو، برای خود فکر کن و تصمیمات خود را بگیر.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


363
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

20 تا جمله برای مکالمه با Don’t be


تاریخ انتشار :

2023-10-16

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=658