جملات شرطی انگلیسی


جمله شرطی در انگلیسی (Conditional Sentences) برای بیان یک شرط و نتیجه آن استفاده می شوند. این جملات از دو بخش تشکیل می شوند:

  • بخش شرطی (if clause): این بخش بیانگر شرطی است که باید برآورده شود تا نتیجه رخ دهد.
  • بخش اصلی (main clause): این بخش بیانگر نتیجه شرط است.

انواع جملات شرطی در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی به چهار نوع تقسیم می شوند:

  • جملات شرطی صفر (Zero Conditional): این جملات برای بیان شرایط واقعی و اتفاق افتاده استفاده می شوند.
  • جملات شرطی اول (First Conditional): این جملات برای بیان شرایط واقعی و احتمالی استفاده می شوند.
  • جملات شرطی دوم (Second Conditional): این جملات برای بیان شرایط غیرواقعی و احتمالی استفاده می شوند.
  • جملات شرطی سوم (Third Conditional): این جملات برای بیان شرایط غیرواقعی و گذشته استفاده می شوند.

همه ی کاندیشنال های انگلیسی

جملات شرطی صفر (Zero Conditional)

جملات شرطی صفر برای بیان شرایط واقعی و اتفاق افتاده استفاده می شوند. در این نوع جملات، بخش شرطی و بخش اصلی در زمان حال ساده (simple present) قرار می گیرند.

مثال:

If you heat water, it boils.

(اگر آب را گرم کنید، می جوشد.)

 

If you add sugar to tea, it tastes sweet.

(اگر به چای شکر اضافه کنید، شیرین می شود.)

 

If you study hard, you will pass your exams.

(اگر سخت درس بخوانید، امتحانات خود را قبول می شوید.)

جملات شرطی اول (First Conditional)

جمله شرطی اول برای بیان شرایط واقعی و احتمالی استفاده می شوند. در این نوع جملات، بخش شرطی در زمان حال ساده (simple present) و بخش اصلی در زمان آینده ساده (simple future) قرار می گیرند، که می توانیم برای آینده ساده در این نوع جمله شرطی از will – can – may هم استفاده کنیم.

مثال:

If I study hard, I will (can or may) pass my exams.

(اگر سخت درس بخوانم، امتحانات خود را قبول می شوم.)

 

If you come to my house, I will cook dinner for you.

(اگر به خانه من بیایید، برای شما شام می پزم.)

 

If we go to the beach, we will swim.

(اگر به ساحل برویم، شنا می کنیم.)

 

جملات شرطی دوم (Second Conditional)

جملات شرطی دوم برای بیان شرایط غیرواقعی و احتمالی استفاده می شوند. در این نوع جملات، بخش شرطی در زمان گذشته ساده (simple past) و بخش اصلی در زمان حال ساده (simple present) قرار می گیرند پس می تونیم به جای would از could و might هم استفاده کنیم.

مثال:

If I had a million dollars, I would (could or might) buy a house.

(اگر یک میلیون دلار داشتم، یک خانه می خریدم.)

 

If I were you, I would go to the doctor.

(اگر جای تو بودم، به دکتر می رفتم.)

 

If I didn’t have to work, I would travel the world.

(اگر مجبور نبودم کار کنم، به دور دنیا سفر می کردم.)

 

جملات شرطی سوم (Third Conditional)

جملات شرطی سوم برای بیان شرایط غیرواقعی و گذشته استفاده می شوند. در این نوع جملات، بخش شرطی در زمان گذشته کامل (past perfect یعنی had+p.p) و بخش اصلی در زمان گذشته ساده (simple past) قرار می گیرند.

مثال:

If I had studied harder, I would ( could – might) have passed my exams.

(اگر سخت تر درس می خواندم، امتحانات خود را قبول می شدم.)

If I had been there, I would have helped you.

(اگر آنجا بودم، به شما کمک می کردم.)

If I hadn’t been late, I would have met you.

(اگر دیر نمی شدم، با تو ملاقات می کردم.)

 

نکات مهم در مورد جملات شرطی در انگلیسی

  • در جملات شرطی اول و دوم، فعل would در بخش اصلی می تواند با فعل could و  might جایگزین شود.
  • در جملات شرطی دوم، فعل were در بخش شرطی می تواند با فعل was جایگزین شود، به خصوص در مورد سوم شخص مفرد.
  • در جملات شرطی سوم، فعل had در بخش شرطی می تواند با فعل had been جایگزین شود.

 

سوالی کردن انواع جملات شرطی

در ادامه، نحوه سوالی کردن جملات شرطی در هر چهار نوع را توضیح می دهیم.

جملات شرطی صفر

جمله خبری: If you heat water, it boils. (اگر آب را گرم کنید، می جوشد.)

جمله سوالی: Does water boil if you heat it? (آیا آب اگر گرم شود می جوشد؟)

جملات شرطی اول

جمله خبری: If I study hard, I will pass my exams. (اگر سخت درس بخوانم، امتحانات خود را قبول می شوم.)

جمله سوالی: Will you pass your exams if you study hard? (آیا اگر سخت درس بخوانی، امتحانات خود را قبول می شوی؟)

جملات شرطی دوم

جمله خبری: If I had a million dollars, I would buy a house. (اگر یک میلیون دلار داشتم، یک خانه می خریدم.)

جمله سوالی: Would you buy a house if you had a million dollars? (آیا اگر یک میلیون دلار داشتی یک خانه می خریدی؟)

جملات شرطی سوم

جمله خبری: If I had studied harder, I would have passed my exams. (اگر سخت تر درس می خواندم، امتحانات خود را قبول می شدم.)

جمله سوالی: Would you have passed your exams if you had studied harder? (آیا اگر سخت تر درس می خواندی، امتحانات خود را قبول می شدی؟)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


369
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

جملات شرطی انگلیسی


تاریخ انتشار :

2023-10-08

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=601