اسم هایی که با the شروع می شوند


در زبان انگلیسی، حرف تعریف the (آرتیکل) یک کلمه است که قبل از اسم یا گروه اسمی قرار می گیرد و اطلاعاتی درباره اسم به ما می دهد.

انواع حرف تعریف:

در زبان انگلیسی، دو نوع حرف تعریف وجود دارد:

 • حرف تعریف نامعین (a/an): حرف تعریف نامعین برای اشاره به یک اسم خاص استفاده نمی شود.
 • حرف تعریف معین (the): حرف تعریف معین برای اشاره به یک اسم خاص استفاده می شود.

کاربرد حرف تعریف نامعین:

حرف تعریف نامعین برای اشاره به یک اسم عام استفاده می شود.

مثال:

I saw a dog. (من سگی را دیدم.)

I ate an apple. (من سیب خوردم.)

I bought a book. (من کتابی خریدم.)

در این جملات، حرف تعریف نامعین a/an نشان می دهد که گوینده به یک سگ، سیب یا کتاب خاص اشاره نمی کند، بلکه به یک سگ، سیب یا کتاب عام اشاره می کند.

کاربرد حرف the:

حرف تعریف معین برای اشاره به یک اسم خاص استفاده می شود. به عبارت دیگر، می توان گفت که حرف تعریف معین برای اشاره به یک اسم متمایز استفاده می شود.

مثال:

The dog is black. (سگ سیاه است.)

The apple is red. (سیب قرمز است.)

The book is on the table. (کتاب روی میز است.)

در این جملات، حرف تعریف معین the نشان می دهد که گوینده به یک سگ، سیب یا کتاب خاص اشاره می کند.

قوانین استفاده از حرف the:

در زبان انگلیسی، از حرف تعریف معین (definite article) برای اشاره به یک شیء یا شخص خاص استفاده می شود که برای گوینده یا شنونده شناخته شده است. حرف تعریف معین در زبان انگلیسی the است.

اسم هایی که با the شروع می شوند معمولاً به یکی از دسته های زیر تعلق دارند:

 • اسم های خاص، مانند نام افراد، مکان ها، سازمان ها، و غیره. به عنوان مثال:
  • the sun
  • the moon
  • the United States
  • the Taj Mahal
  • the Mona Lisa
 • اسم های عام که به طور خاص اشاره می کنند. به عنوان مثال:
  • the ocean
  • the sky
  • the world
  • the universe
  • the future
 • اسم های عام که در یک جمله خاص برای اشاره به یک شیء یا شخص خاص استفاده می شوند. به عنوان مثال:
  • I saw the cat.
  • I bought the book.
  • I went to the store.
  • I met the president.
  • I ate the food.

در اینجا برخی از مثال های دیگر از اسم هایی که با the شروع می شوند آورده شده است:

 • the table
 • the chair
 • the door
 • the window
 • the floor
 • the ceiling
 • the wall
 • the bed
 • the dresser

اسم ساحل

The beach

The coast

The shore

The seaside

دریاها

The Atlantic Ocean

The Pacific Ocean

The Indian Ocean

The Arctic Ocean

The Antarctic Ocean

ملت

The United States

The United Kingdom

The People’s Republic of China

The French Republic

The Russian Federation

جهت

The north

The south

The east

The west

The middle

اقیانوس

The Atlantic Ocean

The Pacific Ocean

The Indian Ocean

The Arctic Ocean

The Antarctic Ocean

اسم هایی که با the شروع می شوند معمولاً به یکی از دسته های زیر تعلق دارند:

 • اسم های خاص (proper nouns)
 • اسم های خاص جمعی (collective nouns)
 • اسم های عمومی (common nouns) که به صورت خاص اشاره می کنند
 • اسم های خاص جغرافیایی (geographical nouns)
 • اسم های خاص زمانی (temporal nouns)
 • اسم های خاص مکانی (spatial nouns)

در اینجا برخی از مثال های اسم هایی که با the شروع می شوند آورده شده است:

 • اسم های خاص
  • نام افراد
   • The Queen of England
   • The President of the United States
  • نام مکان ها
   • The Statue of Liberty
   • The Grand Canyon
  • نام سازمان ها
   • The United Nations
   • The World Health Organization
 • اسم های خاص جمعی
  • The government
  • The army
  • The family
 • اسم های عمومی که به صورت خاص اشاره می کنند
  • The sun
  • The moon
  • The earth
 • اسم های خاص جغرافیایی
  • The Atlantic Ocean
  • The Pacific Ocean
  • The Himalayas
 • اسم های خاص زمانی
  • The 21st century
  • The 1960s
  • The weekend
 • اسم های خاص مکانی
  • The top of the mountain
  • The bottom of the ocean
  • The center of the city

در برخی موارد، از حرف تعریف معین برای اشاره به یک شیء یا شخص خاص استفاده می شود که برای گوینده یا شنونده ناشناخته است. به عنوان مثال:

 • I saw the man in the park.

در این جمله، گوینده از حرف تعریف معین the برای اشاره به مردی استفاده می کند که برای او ناشناخته است. با این حال، گوینده می داند که مردی در پارک وجود دارد و از حرف تعریف معین برای اشاره به آن مرد خاص استفاده می کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعتبارسنجی: *

امتیاز


338
⭐⭐⭐⭐⭐

جزئیات

اسم هایی که با the شروع می شوند


تاریخ انتشار :

2023-09-11

دسته بندی :

اشتراک


لینک کوتاه

https://get-pack.ir/?p=541