راهنمایی در مورد رایتینگ تسک ۲ آیلتس با نمونه

رایتینگ تسک ۲ آیلتس که نمره‌‌ی بیشتری را به خود اختصاص می دهد، می تواند در فیلدهای زیر ارایه شود: 1- نظرمخالف یا موافق در مورد یک موضوع Opinion (Agree or Disagree) 2- مزایا و معایب Advantages and Disadvantages 3- مشکل و راه حل Problem and Solution 4- مباحث Discussion (Discuss both views) 5- پاسخ […]