رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک و نمونه

آیلتس تسک ۱ آکادمیک دارای ویژگی های زیر است : ۱- این رایتینگ ۲۰ دقیقه زمان مجاز دارد ( پیشنهاد: ۵ دقیقه فکر کردن و نوت نویسی – ۱۰ دقیقه نوشتن – ۵ دقیقه بازنویسی و تصحیح) ۲- ۳۰٪ نمره ی کل رایتینگ شما را به خود اختصاص می دهد. ۳- حداقل باید ۱۵۰ کلمه […]