تمرین اسپیکینگ

افزایش سطح اسپیکینگ برای افزایش سطح اسپیکینگ یکی از ساده ترین ترفند ها پرسیدن یک سوال و توضیح در مورد سوال است. برای مثال از شما پرسیده می شود که : ?What do you do in your free time نمونه جواب ها : I’m glad you asked me that,because I’ve got a whole range of […]