نمونه آزمون رایتینگ تسک ۱ و تسک ۲ آیلتس Simon Braveman IELTS Writing Task1 Task2

زمانی که قصد دارید برای آزمون آیلتس آماده شوید پس از یک مدت مطالعه نیاز دارید که سطح خود را نسبت به بقیه بررسی کنید و یا از یک نمونه آزمون استفاده کنید. برای نمونه آزمون می توانید کتاب Simon Braveman IELTS Writing Task1 Task2 را که دارای دو بخش رایتنگ تسک ۱ و تسک […]